CBD A ÚZKOST: CO BYSTE MĚLI VĚDĚT?

CBD může účinně pomoci s léčbou mnoha typů úzkostných poruch. Kannabidiol (CBD) je jedním z nejvíce prozkoumaných kanabinoidů, které se nachází v konopí. Dalším známým kanabinoidem je tetrahydrokanabinol (THC). Spolu s CBD a THC obsahuje rostlina konopí více než 540 kanabinoidů. Kanabidiol (CBD) je jedním z několika kanabinoidů získaných z konopí. Je to nepsychoaktivní sloučenina, která může pomoci léčit úzkost a různé další stavy. CBD nabízí řadu potenciálních zdravotních výhod.

Je CBD legální?

Produkty s CBD získaným z konopí s méně než 0,3 % THC jsou v České republice legální. Můžete tak prospěšné vlastnosti kanabidiolu využívat beze strachu. 

Co je to úzkost a úzkostné poruchy?

Úzkostné poruchy se řadí k neurotickým poruchám. Zahrnují fobie a několik forem nadměrné úzkosti a strachu, které nastupují náhle a brání vykonávání běžných denních činností. Úzkostné poruchy jsou často vysilujícími chronickými poruchami a vyskytují se buď od raného věku, nebo je náhle spustí určitá událost. Nastupují a zhoršují se v období stresu.

Protože jde o neurotické poruchy, není u úzkostných poruch narušeno vnímání reality (na rozdíl od psychotických poruch, jako je např. schizofrenie) a chování neporušuje sociální normy. Člověk postižený touto poruchou si uvědomuje nesmyslnost svých pocitů. Přesto však není schopen jim čelit a ovládat je. V důsledku této poruchy může dojít k ovlivnění každodenního života, u těžších případů i ke zhoršení pracovního a společenského uplatnění, někdy i k sociální izolaci.

Úzkost je v naší společnosti poměrně rozšířená. Během života jí trpí v nějaké formě více než 15 % populace. Původ má buď v dětství, nebo vzniká následkem nějaké události (jedná se o reakci na závažný stres, kupř. po nehodě nebo přírodní katastrofě). Důležitou roli může sehrát také dědičnost. Úzkostné poruchy mají často chronický průběh (trvání delší než tři měsíce).

Jak pomáhá CBD proti úzkostem?

Mnoho vědců a výzkumníků přiznává, že CBD má příznivé protizánětlivé vlastnosti. Funguje tak, že blokuje enzymy, které spouštějí zánět v těle. Systematický výzkum v roce 2020 v CNS Drugs zjistil, že léčba pomocí CBD snížila záchvaty u lidí s Dravetovým syndromem, záchvatovou poruchou rezistentní na léky. Rostoucí legalizace léčebného konopí v USA přiměla mnoho vědců k provedení studií různých terapeutických využití konopí a CBD. Jednou z hlavních otázek mezi zdravotníky je, zda CBD může zmírnit úzkostné poruchy.

Úzkost a úzkostné poruchy patří mezi nejčastější psychiatrické diagnózy. Po celém světě jimi trpí okolo 15% populace. Podle autorů jedné studie z roku 2015 CBD interaguje s kanabinoidním receptorem typu 1 (CB1R), serotoninovým 5-HT1A receptorem a dalšími receptory v mozku, které regulují chování vyvolané strachem a úzkostí. Autoři přehledu také našli preklinické a klinické důkazy, které prokázaly CBD jako účinnou léčbu mnoha typů úzkostných poruch, včetně:

- generalizovaná úzkostná porucha (GAD)

- posttraumatická stresová porucha (PTSD)

- panická porucha (PD)

- obsedantně-kompulzivní porucha (OCD)

- sociální úzkostná porucha (SAD)

V novější studii z roku 2020 vědci hodnotili účinky CBD u 397 dospělých jedinců žijících na Novém Zélandu. Účastníci studie obdrželi lékařské předepsané CBD pro různé nemoci, včetně nerakovinných diagnóz, symptomů souvisejících s rakovinou, neurologických symptomů a symptomů duševního zdraví. Všechny skupiny hlásily zlepšení celkové kvality života po 3 týdnech léčby CBD. Jedinci, kteří dostávali CBD léčbu proti úzkostem nebo depresi, údajně zaznamenali zlepšení ve své schopnosti vykonávat každodenní funkce a zmírnit příznaky bolesti a úzkosti nebo deprese. 70% účastníků studie uvedlo, že jsou spokojenosti s léčbou CBD, od dobré až po vynikající.