Kontrola platby objednávky

Kontroluji výsledek platby